Advertisement

Interactief pp 11-17 | Cite as

1 De interactieve methode: introductie

  • Frans Beelen
  • Marianne Oelers
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Creatief therapeut Karin heeft een groep bestaande uit zes mannen en vier vrouwen. Zes van hen zijn al langere tijd in de groep, variërend van twee en een halve maand tot zestien maanden. Èén cliënt is er sinds de vorige keer, een ander is er sinds twee weken en de overige twee zijn er net een maand.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Frans Beelen
  • Marianne Oelers

There are no affiliations available

Personalised recommendations