Advertisement

Waarneming van anderen

  • H.A.M. Wilke
Chapter

Abstract

Welke processen spelen en wat kunnen de gevolgen zijn wanneer we anderen waarnemen? Daar gaat dit hoofdstuk over.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© H. Wilke, Oegstgeest 1995

Authors and Affiliations

  • H.A.M. Wilke

There are no affiliations available

Personalised recommendations