Advertisement

Zelf: cognities, gevoelens en gedrag

  • H.A.M. Wilke
Chapter

Abstract

Een gekweld en niet in alle opzichten populair artiest merkte eens op dat hij op de hoogte was van de negatieve kenmerken die mensen hem toedichtten. Hij voegde daaraan toe dat hij het daar wel mee eens was, want in veel opzichten ‘ben ik ook een klootzak’, zo merkte hij op. Dit hoofdstuk gaat over het beeld dat we van onszelf hebben, het zelf-concept. Dat dit zelf-beeld niet geheel losstaat van het beeld dat anderen van ons hebben, toont het voorbeeld van de gekwelde artiest.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© H. Wilke, Oegstgeest 1995

Authors and Affiliations

  • H.A.M. Wilke

There are no affiliations available

Personalised recommendations