Advertisement

Uitvoerend werk in teamverband

  • Gert Alblas

Abstract

In een fabriek waar koelapparatuur wordt vervaardigd werkt men op de afdeling vloeistofkoeling in teamverband samen. Apparatuur voor vloeistofkoeling wordt grotendeels voor de chemische industrie gemaakt. Het gaat hierbij om koelapparaten die volgens specificatie van de klant gemaakt moet worden. Elk koelapparaat wordt door een team van drie mensen in elkaar gezet. De teamleden moeten in staat zijn om een technische tekening te lezen, te lassen, te draaien, te boren en te assembleren. Onderling regelen ze de taakverdeling en de volgorde van aanpak van werkzaamheden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Gert Alblas

There are no affiliations available

Personalised recommendations