Advertisement

Samenwerken

  • Gert Alblas

Abstract

Tot nu toe hebben we het over ‘de groep’ gehad, zonder veel onderscheid te maken tussen verschillende typen groepen en zonder naar de situatie te kijken waarin een groep moet functioneren. Onze aandacht gaat echter vooral uit naar groepen in organisaties en niet zozeer naar vrijetijdgroepen zoals sportteams en clubs.Wat betekent het voor een individu om in een groep samen te moeten werken aan taken die met het functioneren van een organisatie te maken hebben? Welke eisen en beperkingen legt de organisatie op aan de groep? Maakt het wat uit of een medewerker alleen werkt of met anderen in een groep moet samenwerken? Welke invloed gaat er van die anderen uit? Levert de samenwerking voordelen op of zitten er ook nadelen aan? Op deze vragen wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Gert Alblas

There are no affiliations available

Personalised recommendations