Advertisement

Groepsontwikkeling

  • Gert Alblas

Abstract

Wie een langer bestaande groep bestudeert komt al snel tot de ontdekking dat de groepsleden op een betrekkelijk stabiele en voorspelbare manier met elkaar omgaan en samenwerken. Sommige leden voeren altijd het hoogste woord en anderen laten niet zo veel van zich horen. Sommige leden gaan vriendschappelijk met elkaar om en zijn het meestal met elkaar eens, anderen maken ruzie met elkaar.Het zijn altijd dezelfde leden die initiatieven nemen, of die klaarstaan om een extra klus op te knappen. Hoe komt het dat het groepsgedrag zo stabiel en daardoor ook zo voorspelbaar is? In dit hoofdstuk beschrijven we de processen die kunnen leiden tot een stabiele vorm van samenwerking in een groep.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Gert Alblas

There are no affiliations available

Personalised recommendations