Advertisement

De groep

  • Gert Alblas
Chapter

Abstract

In een distributiebedrijf is het werk in elke afdeling verdeeld in een aantal groepen. Een groep bestaat uit 13 tot 15 medewerkers. De verschillende werkzaamheden, zoals het verdelen van de orders, het ophalen en wegbrengen van de producten en de controle op de uitvoering, worden onderling verdeeld. Elke maandagochtend krijgt men van de chef te horen welke orders er de komende week moeten worden afgewerkt. In onderling overleg maakt men dan een planning en lost men problemen op die zich voordoen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Gert Alblas

There are no affiliations available

Personalised recommendations