Advertisement

Abstract

Het algemeen onderzoek is een voornamelijk visueel en manueel onderzoek dat erop gericht is (in betrekkelijk korte tijd) informatie te verzamelen die het mogelijk maakt om – in samenhang met het signalement en de bevindingen bij anamnese en algemene indruk – de probleemformulering toe te spitsen en de inhoud van het verdere onderzoek vast te stellen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Nichelmann M. Thermoregulatorische Bedeutung der Mund- und Nasenhöhle vonHund und Katze. Monatsheft Vet Med 1981; 36: 64.Google Scholar
 2. 2.
  Macklem PT. Normal and abnormal function of the diaphragm. Thorax 1981; 36: 161.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Fossum TW. Pleural and extrapleural diseases. In: Ettinger SJ, Feldman EC, eds. Textbook of veterinary internal medicine; 5th ed. Philadelphia: Saunders, 2000; 1098-111.Google Scholar
 4. 4.
  Bouvy BM, Bjorling DE. Pericardial effusion in dogs and cats. i. Normal pericardium and causes and pathopysiology of pericardial effusion. Comp Cont Educ 1991; 13: 173-4.Google Scholar
 5. 5.
  Levi M, Hart W, Wieling W. Fysische diagnostiek – pulsus paradoxus. Ned Tijdschr Geneeskd 1999; 143: 2045-8.PubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Haddad GG, Jeng HJ, Lai TL. Heart rate variability during respiratory pauses in puppies and dogs. Pediatric Res 1987; 22: 306.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Hamlin RL. Heart rate of the cat. J Am Anim Hosp Assoc 1989; 25: 284.Google Scholar
 8. 8.
  Musacchia XJ. Fever and hyperthermia. Fed Proc 1979; 38: 27.PubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Kanno Y. Experimental studies on body temperature rhythm in dogs. i. Application of Cosinor Method to body temperature rhythm in dogs. Jap J Vet Sci 1977; 39: 69.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Webb P. Daily activity and body temperature. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1993; 66: 174-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Baker KP. Hair growth and replacement in the cat. Br Vet J 1974; 130: 327.PubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Muller GH, Kirk RW, Scott DW. Small animal dermatology; 3th ed. Philadelphia: Saunders, 1983.Google Scholar
 13. 13.
  Haskins SC. Shock. The pathophysiology and management of the circulatory collapse states. In: Kirk RW, ed. Current veterinary therapy viii. Philadelphia: Saunders, 1983.Google Scholar
 14. 14.
  Gorelick MH, Shaw KN, Baker MD. Effect of ambient temperature on capillary refill in healthy children. Pediatrics 1993; 92: 699-702.PubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Schriger DL, Baraff LJ. Capillary refill – Is it a useful predictor of hypovolemic states? Ann Emerg Med 1991; 20: 601-5.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Nomina Anatomica Veterinaria. Vienna: International Committee on Veterinary Anatomical Nomenclature, 1973.Google Scholar
 17. 17.
  Jeghers H, Clark SL, Templeton AC. Lymphadenopathy and disorders of the lymphatics. In: Blacklow RS, ed. MacBryde’s signs and symptoms; 6th ed. Philadelphia: Lippincott, 1983.Google Scholar
 18. 18.
  Evans HE, Christensen GC. Miller’s anatomy of the dog; 2nd ed. Philadelphia: Saunders, 1979.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • A. Rijnberk
 • A.A Stokhof

There are no affiliations available

Personalised recommendations