Advertisement

Abstract

De algemene indruk is een visuele en auditieve beoordeling van de patiënt op afstand. Dit onderzoek wordt verricht met het doel in betrekkelijk korte tijd informatie te verzamelen die het mogelijk maakt om – in samenhang met de anamnestische gegevens – een keus te maken ten aanzien van het verdere verloop van het onderzoek.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. 1.
    Scarlett JM, Donoghue S. Associations between body condition and disease in cats. J Am Vet Med Ass 1998; 212: 1725-31.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

  • A. Rijnberk

There are no affiliations available

Personalised recommendations