Advertisement

Abstract

Het ziekteverhaal of de anamnese wordt verkregen door een vraaggesprek met de eigenaar of begeleider van de patiënt. Naast de vergaring van specifi eke informatie over de reden van het bezoek (het iatro tro pe probleem), heeft het vraaggesprek ook tot doel meer algemene informatie te verkrijgen over het functioneren van de patiënt, over de omgeving waarin het dier leeft en over de voorgeschiedenis.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Bickley LS, Szilagyi PG. Bates’ Guide to physical examination and history taking; 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2003; 21-57.Google Scholar
 2. 2.
  Wagener DJTh. Het gesprek met de patiënt met kanker. Ned Tijdschr Geneeskd 1995; 139: 85-9.Google Scholar
 3. 3.
  Savage S, Armstrong D. Effect of a general practitioner’s consulting style on patient’s satisfaction: a controlled study. Brit Med J 1990; 301: 968-70.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Blau JN. Time to let the patient speak. Brit Med J 1989; 298: 39.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • A. Rijnberk

There are no affiliations available

Personalised recommendations