Advertisement

Kleine zoogdieren: konijn, cavia, chinchilla, goudhamster, muis, rat, gerbil, fret en nerts

 • J.T. Lumeij

Abstract

Anamnese en lichamelijk onderzoek bij de kleine zoogdieren verschillen in principe niet van die bij de hond of kat. De detailverschillen in (de mogelijkheden van) het onderzoek worden hoofdzakelijk bepaald door het verschil in grootte tussen de diverse diersoorten en verschillen in anatomie en/ of fysiologie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1.
  Baker HJ, ed. The laboratory rat; 2 dln. New York: Academic Press, 1979.Google Scholar
 2. 2.
  Barnes RD. Special anatomy of laboratory animals. Davis (Cal): Department of Anatomy, School of Veterinary Medicine, University of California, 1971.Google Scholar
 3. 3.
  Cook M. The anatomy of the laboratory mouse. New York: Academic Press, 1965.Google Scholar
 4. 4.
  Cooper G, Schiller AL. Anatomy of the guinea pig. Cambridge: Harvard University Press, 1975.Google Scholar
 5. 5.
  Foster H, et al. The mouse in biomedical research; 4dln. New York: Academic Press, 1982.Google Scholar
 6. 6.
  Fox JG, Cohen BJ, Loew FM, eds. Laboratory animal medicine. Orlando: Academic Press, 1984.Google Scholar
 7. 7.
  Fox JG. Biology and diseases of the ferret; 2nd ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998.Google Scholar
 8. 8.
  Green E. Biology of the laboratory mouse; 2nd ed. New York: Blakeston, McGraw Hill, 1966.Google Scholar
 9. 9.
  Harcourt-Brown F. Textbook of rabbit medicine. Oxford: ButterworthHeinemann, 2002.Google Scholar
 10. 10.
  Harkness JE, Wagner JE. The biology and medicine of rabbits and rodents; 2nd ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1983.Google Scholar
 11. 11.
  Hoffman R, et al, eds. The golden hamster: its biology and uses in medical research. Ames: Iowa State University Press, 1968.Google Scholar
 12. 12.
  McLaughlin CA, Chiasson RB. Laboratory anatomy of the rabbit; 2nd ed. Dubuque: Brown, 1971.Google Scholar
 13. 13.
  Macedo-Sobrinho B, Roth G, Grellner T. Tubulär device for intraoral examination of rodents. Lab Anim 1978; 12: 137.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Olds RJ. A colour atlas of the rat: dissection guide. New York: Halsted, Wiley, 1979.Google Scholar
 15. 15.
  Quesenberry KE, Carpenter JW. Ferrets, rabbits and rodents; 2nd ed. Philadelphia: Saunders, 2004.Google Scholar
 16. 16.
  Wagner JE, Manning PJ. The biology of the guinea pig. New York: Academic Press, 1974.Google Scholar
 17. 17.
  Weisbrith R, Flatt R, Kraus A. The biology of the laboratory rabbit. New York: Academic Press, 1974.Google Scholar
 18. 18.
  Williams CF. Practical guide to laboratory animals. St. Louis: Mosby, 1976.Google Scholar
 19. 19.
  Williams WM. The anatomy of the Mongolian gerbil (Meriones unguiculatus). West Brookfield: Tumblebrook Farm, 1974.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • J.T. Lumeij

There are no affiliations available

Personalised recommendations