Advertisement

Gezondheidscontrole

 • F.C. Stades
 • A.A. Stokhof
Chapter

Abstract

Evenals bij het preanesthetisch onderzoek gaat het bij een gezondheidscontrole niet primair om een door de eigenaar opgemerkt verschijnsel. De dierenarts wordt gevraagd na te gaan of het dier (of de dieren) gezond is (zijn). In de diergeneeskundige praktijk wordt veelvuldig om een gezondheidscontrole gevraagd.

Literatur

 1. 1.
  Baumans V, Dijkstra G, Wensing CJG. Testicular descent in the dog. Zbl Vet Med C 1981; 10: 97.Google Scholar
 2. 2.
  acvo Genetics Committee, 1999 en/of gegevens van cerf. All breeds Report, 1991-1998. In: Ocular disorders, presumed to be inherited in purebred dogs. American College of Veterinary Ophthalmologists; 3th ed. 1999. ISBN 0-96 35163-2-0.Google Scholar
 3. 3.
  Yakely WL. A study of inheritability of cataracts in the American Cocker spaniel.J Am Vet Med Assoc 1978; 172: 814.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • F.C. Stades
 • A.A. Stokhof

There are no affiliations available

Personalised recommendations