Advertisement

Preanesthetisch onderzoek

  • L.J. Hellebrekers

Abstract

In hoofdstuk 2 is reeds aangegeven dat anamnese en lichamelijk onderzoek niet altijd tot doel hebben het probleem dat de eigenaar bij het gezelschapsdier heeft opgemerkt, op te helderen of op te lossen. Soms moet een gericht onderzoek worden ingesteld omdat de eigenaar dat vraagt.

Literatur

  1. 1.
    Dzankic S, Pastor D, Gonzalez C, Leung JM. The prevalence and predictive value of abnormal preoperative laboratory tests in elderly surgical patients. Anesth Analg 2001; 93: 301-8.PubMedGoogle Scholar
  2. 2.
    http://www.asahq.org/clinical/physicalstatus.htmhttp://www.asahq.org/clinical/physicalstatus.htmhttp://www.asahq.org/clinical/physicalstatus.htm

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

  • L.J. Hellebrekers

There are no affiliations available

Personalised recommendations