Advertisement

Verzamelen van materiaal voor laboratoriumdiagnostiek

 • J.H. Robben
 • A.M. van Dongen

Abstract

Aan het slot van diverse hoofdstukken is een korte opsomming gegeven van de mogelijkheden voor verdere diagnostiek. Daaronder wordt vaak ook laboratoriumonderzoek genoemd. Resultaten van laboratoriumonderzoek zijn vaak van groot belang voor het diagnostisch proces c.q. bij de toetsing van de uit anamnese en lichamelijk onderzoek voortgekomen hypothese(n) (zie ook § 3.2).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1.
  Beijer T, Apeldoorn CGL. Woordenboek van medische eponiemen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1998.Google Scholar
 2. 2.
  Lieffers MAM, Mokkink HGA. Desinfecteren van de huid vóór injecties niet van invloed op het ontstaan van infecties; een literatuurstudie. Ned Tijdschr Geneeskd 2002; 146: 765–7.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Osuna DJ, DeYoung DJ, Walker RL. Comparison of three skin preparation techniques. Part 1: Experimental trial. Vet Surg 1990; 19: 14–9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Osuna DJ, DeYoung DJ, Walker RL. Comparison of three skin preparation techniques. Part 2: Clinical trial in 100 dogs. Vet Surg 1990; 19: 20–3.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Liauw J, Archer GJ. Swabaholics? Lancet 1995; 345: 1648.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Comer KM, Ling GV. Results of urinalysis and bacterial culture of canine urine obtained by antepubic cystocentesis, catheterization, and the midstream voided methods. J Am Vet Med Ass 1981; 179: 891–5.Google Scholar
 7. 7.
  Van Vonderen IK, Kooistra HS, Rijnberk A. Intra- and interindividual variation in urine osmolality and urine specific gravity in healthy pet dogs of various ages. J Vet Int Med 1997; 11: 30–5.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Van Vonderen IK, Kooistra HS, Rijnberk A. Influence on veterinary care on the urinary corticoid:creatinine ratio in dogs. J Vet Int Med 1998; 12: 431–5.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Cowell RL, Tyler RD. Diagnostic cytology of the dog and cat. Goleta (Cal): American Veterinary Publications, 1989.Google Scholar
 10. 10.
  Dyce KM, Sack WO, Wensing CJG. Textbook of veterinary anatomy; 3rd ed. Philadelphia: Saunders, 2002; 408.Google Scholar
 11. 11.
  McGuire MH. Centesis. In: McCurnin DM, Poffenbarger EM, ed. Small animal physical diagnosis and clinical procedures. Philadelphia: Saunders, 1991; 181–94.Google Scholar
 12. 12.
  Crowe DT. Diagnostic abdominal paracentesis techniques: clinical evaluation in 129 dogs and cats. J Am Anim Hosp Assoc 1984; 20: 223–30.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • J.H. Robben
 • A.M. van Dongen

There are no affiliations available

Personalised recommendations