Advertisement

Houdingen en fixatiemethoden

  • A.M. van Dongen
  • J.H. Robben

Abstract

In de paragraaf over de omgang met de patiënt (§ 8.2) is aangegeven dat voor sommige onderdelen van het lichamelijk onderzoek een bepaalde lichaamshouding gewenst is. Ook is genoemd dat een enkele keer een patiënt een onderzoek of handeling niet toelaat.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. 1.
    Webb TA. Handling and control. In: Lane DR, Cooper B, eds. Veterinary nursing; 2nd ed. Oxford: Butterworth Heinemann, 1999; 1-5.Google Scholar
  2. 2.
    Kesel LM, Neil DH. Restraint and handling of animals. In: McCurnin DM, ed. Clinical textbook for veterinary technicians; 4th ed. Philadelphia: Saunders, 1998; 1-26.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

  • A.M. van Dongen
  • J.H. Robben

There are no affiliations available

Personalised recommendations