Advertisement

Abstract

Acuut zieke of gewonde patiënten moeten snel en effi ciënt worden onderzocht, omdat er sprake kan zijn van een levens- of orgaanbedreigende aandoening. Snelle hulp kan de kans op morbiditeit en sterfte belangrijk verminderen. In de traumatologie spreekt men van ‘het gouden uur’.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1.
  Goris RJA. Ongevallen. In: Thijs LG, Delooz HH, Goris RJA, red. Acute geneeskunde: een probleemgerichte benadering in acute genees- en heelkundige situaties; 4e dr. Maarssen: Elsevier/Bunge, 1999; 291–322.Google Scholar
 2. 2.
  American Heart Association (AHA) in collaboration with the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Guidelines 2000 for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. An international consensus on science. Circulation 2000; 102 (suppl I): 1–384.Google Scholar
 3. 3.
  American College of Surgeons Committee on Trauma (ACS CoT). Advanced Trauma Life Support for Doctors. Student Course Manual. Chicago: American College of Surgeons Chicago, 1997.Google Scholar
 4. 4.
  How KL, Reens N, Stokhof AA, Hellebrekers LJ. Huidige inzichten in de mogelijkheden van reanimatie bij de hond en kat. Tijdschr Diergeneeskd 1998; 123: 464–70.PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Kovacic JP. Management of life-threatening trauma. Vet Clin North America: Small Animal Practice 1994; 24: 1057–94.Google Scholar
 6. 6.
  Anonymus. Wanneer elke seconde telt. In: Van Drenth J, red. Leerboekje elementaire reanimatie. Den Haag: Nederlandse Hartstichting, 1996.Google Scholar
 7. 7.
  Delooz HH, Bronselaer K. Cardiorespiratoire animatie. In: Thijs LG, Delooz HH, Goris RJA, red. Acute geneeskunde: een probleemgerichte benadering in acute genees- en heelkundige situaties; 4e dr. Maarssen: Elsevier/Bunge, 1999.Google Scholar
 8. 8.
  Shores A. Craniocerebral trauma. In: Kirk RW, ed. Current veterinary therapy x. Philadelphia: Saunders, 1989; 847–53.Google Scholar
 9. 9.
  Dewey CW, Budsberg SC, Oliver JE. Principles of head trauma management in dogs and cats, part I. Comp Cont Educ Pract Vet 1992; 14: 199–207.Google Scholar
 10. 10.
  Heimans JJ, Thijs LG. Coma. In: Thijs LG, Delooz HH, Goris RJA, red. Acute geneeskunde: een probleemgerichte benadering in acute genees- en heelkundige situaties; 4e dr. Maarssen: Elsevier/Bunge, 1999; 87–110.Google Scholar
 11. 11.
  Van Nes JJ. Klinische neurologie van de hond en kat. Dictaat Vakgroep Geneeskunde van Gezelschapsdieren. Utrecht: Faculteit der Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, 1993.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • J.H. Robben
 • F.J. van Sluijs

There are no affiliations available

Personalised recommendations