Advertisement

Verantwoording van de opzet

 • A. Rijnberk
 • F.J. van Sluijs
Chapter

Abstract

Dit boek is bedoeld voor studenten in de diergeneeskunde en dierenartsen die zich richten op de geneeskunde van het gezelschapsdier. Het is afgestemd op het beroepsprofi el van de dierenarts voor gezelschapsdieren. Dit profi el is nader omschreven als eerstelijns diergeneeskunde in een praktijk waarin een of meer dierenartsen overwegend gezelschapsdieren behandelen. De beschrijving van de onderzoekmethoden blijft in dit boek beperkt tot de methoden die een dierenarts – voornamelijk werkzaam op het gebied van de gezelschapsdieren – geacht wordt toe te passen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Nota Globale beroepsprofi elen van de dierenarts en kwalitatieve kurrikulumprofi elen van eerste en tweede fase. Faculteit deriergeneeskunde, Rijksuniversiteit Utrecht, september 1981.Google Scholar
 2. 2.
  McCurnin DM, Poffenbarger EM. Small animal physical diagnosis and clinical procedures. Philadelphia: Saunders, 1991; v.Google Scholar
 3. 3.
  Elstein AS, Shulman LS, Sprafka SA. Medical problem solving. An analysis of clinical reasoning. Cambridge (Mass): Harvard University Press, 1978.Google Scholar
 4. 4.
  Kelly WR. Veterinary clinical diagnosis; 2nd ed. Londen: Ballière Tindall, 1974; 13.Google Scholar
 5. 5.
  Osborne CA. The transition of quality patient care from an art to science: the problem oriented concept. J Am Anim Hosp Assoc 1975; 11: 250.Google Scholar
 6. 6.
  Low DG, Osborne CA, Finco DR. The pillars of diagnosis: history and physical examination. In: Ettinger SJ, ed. Textbook of veterinary internal medicine, diseases of the dog and cat. Philadelphia: Saunders, 1975.Google Scholar
 7. 7.
  Lorenz MD. The problem-oriented approach. In: Lorenz MD, Cornelius LM, eds. Small animal medical diagnosis; 2nd ed. Philadelphia: Lippincott, 1993; 1-12.Google Scholar
 8. 8.
  Pols J. Wie heeft er aandacht voor de prostaat? Ned Tijdschr Geneeskd 1989; 133: 2521.PubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Syllabus Klinische diagnostiek van de huisdieren. Faculteit der Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, 1971.Google Scholar
 10. 10.
  Sluijs FJ van. De toepassing van het probleemgerichte medisch dossier in de diergeneeskunde. Tijdschr Diergeneesk 1983; 108: 520.Google Scholar
 11. 11.
  Cannon CP, ed. Critical pathways in cardiology. A journal of evidence-based medicine. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2002.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • A. Rijnberk
 • F.J. van Sluijs

There are no affiliations available

Personalised recommendations