Advertisement

Zenuwstelsel

 • J.J. van Nes
 • B.P. Meij
 • L. van Ham

Abstract

Het zenuwstelsel is een complex meet- en regelsysteem dat via sensorische componenten informatie ontvangt, opslaat en verwerkt (integratiecomponent) en informatie genereert waarmee via motorische componenten de effectoren worden aangestuurd. Het zenuwstelsel fungeert als sterk interactief communicatienetwerk dat vrijwel alle orgaansystemen beïnvloedt en bijdraagt aan de regulatie van het ‘interne milieu’.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1.
  Fenner WR. The neurological examination. In: Ettinger SJ, Feldman EC, ed. Textbook of veterinary internal medicine. Philadelphia: Saunders, 2000.Google Scholar
 2. 2.
   Braund KG. Clinical syndromes in veterinary neurology; 2nd ed. St Louis: Mosby, 1994.Google Scholar
 3. 3.
  DeLahunta A. Veterinary neuroanatomy and clinical neurology; 2nd ed. Philadelphia: Saunders, 1983.Google Scholar
 4. 4.
  Oliver JE, Lorenz MD. Handbook of veterinary neurology; 2nd ed. Philadelphia: Saunders, 1993.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • J.J. van Nes
 • B.P. Meij
 • L. van Ham

There are no affiliations available

Personalised recommendations