Advertisement

Abstract

Bij het onderzoek van de melkklieren moeten anamnese en lichamelijk onderzoek verder reiken dan alleen dit klierweefsel. Doordat zowel de vorm als de functie van de melkklieren sterk afhankelijk is van het stadium van de oestrische cyclus, moet ook dit in beschouwing worden genomen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Theilen GH, Madewell BR. Tumors of the mammary gland. In: Theilen GH, Madewell BR, eds. Veterinary cancer medicine; 2nd ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1987.Google Scholar
 2. 2.
  Evans HE, Christensen GC. Miller’s Anatomy of the dog; 2nd ed. Philadelphia: Saunders, 1979.Google Scholar
 3. 3.
  Sautet JY, Ruberte J, Lopez C, et al. The lymphatic system of the mammary gland in the dog: an approach to the surgical treatment of malignant tumors. Canine Pract 1992; 17: 30.Google Scholar
 4. 4.
  Weijer K, Hart AAM. Prognostic factors in feline mammary carcinoma. J Natl Cancer Inst 1983; 70: 709.PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Susaneck SJ, Allen TA, Hoopes J, et al. Inflammatory mammary carcinoma in the dog. J Amer Anim Hosp Ass 1983; 19: 971-76.Google Scholar
 6. 6.
  Johnston SD, Hayden DW. Non-neoplastic disorders of the mammary glands. In: Kirk RW, ed. Current veterinary therapy vu. Philadelphia: Saunders, 1980; 1224-6.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • G.R. Rutteman
 • E. Teske

There are no affiliations available

Personalised recommendations