Advertisement

Nieren en urinewegen

 • H.F. L’Eplattenier
 • A.M. van Dongen

Abstract

De functies van de nieren en van de urinewegen hangen nauw met elkaar samen, maar verschillen toch sterk van elkaar. De nieren vervullen een belangrijke rol bij de handhaving van de homeostase. Door de productie van urine worden eindproducten van de stofwisseling geëlimineerd en wordt de samenstelling van de extracellulaire vloeistof binnen nauwe grenzen gehandhaafd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Grauer GF. Glomerulonephropathies. In: Nelson RW, C.G. Couto, eds. Small animal internal medicine; 3rd ed. St. Louis: Mosby, 2003; 600-7.Google Scholar
 2. 2.
   Finco DR, Brown SA, Brown CA, et al. Progression of chronic renal disease in the dog. J Vet Intern Med 1999; 13: 516-28.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Fenner W. Uremic encephalopathy. In: Bonagura RW, ed. Kirk’s Current veterinary therapy xii. Small animal practice. Philadelphia: Saunders, 1995; 1158-61.Google Scholar
 4. 4.
   King LG, Giger U, Dierens D, Nagode LA. Anemia of chronic renal failure in dogs. J Vet Intern Med 1992; 6: 264-70.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Polzin DJ, Osborne CA, Jacob F, Ross S. Chronic renal failure. In: Ettinger SJ, Feldman EC, ed. Textbook of veterinary internal medicine. Diseases of the dog and cat; 5th ed. Philadelphia: Saunders, 2000; 1634-62.Google Scholar
 6. 6.
  Brassard JA, Meyers KM, Person M, Dhein CR. Experimentally induced renal failure in the dog as an animal model of uremic bleeding. J Lab Clin Med 1994; 124:48-54.PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Root Kustriz MV, Klausner JS. Prostatic diseases. In: Ettinger SJ, Feldman EC, ed. Textbook of veterinary internal medicine. Diseases of the dog and cat; 5th ed. Philadelphia: Saunderss, 2000; 1687-98.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • H.F. L’Eplattenier
 • A.M. van Dongen

There are no affiliations available

Personalised recommendations