Advertisement

Digestieapparaat

 • J. Rothuizen
 • E. Schrauwen
 • L.F.H. Theyse
 • L. Verhaert

Abstract

Naast de in de algemene anamnese (hoofdstuk 6) genoemde verschijnselen zoals dysfagie (belemmering of onmogelijkheid van het slikken), braken, afwijkende ontlasting en gestoorde defecatie, kunnen nog verscheidene andere verschijnselen voortkomen uit een afwijking in het digestieapparaat. Deze komen in de hieronder volgende specifi eke anamnese aan de orde.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Bistner SI, Ford RB. Handbook of veterinary procedures and emergency treatment. Philadelphia: Saunders,1995Google Scholar
 2. 2.
  Foreest A van. Tandheelkunde bij gezelschapsdieren. Maarssen: Elsevier/Bunge,1999.Google Scholar
 3. 3.
  Guilford WG, Center SA, Strombeck DA, et al. Strombeck’s Small animal gastroenterology. Philadelphia: Saunders, 1996.Google Scholar
 4. 4.
  McCurnin DM, Poffenbarger EM. Small animal physical diagnosis and clinical procedures. Philadelphia: Saunders, 1991.Google Scholar
 5. 5.
  Tams TR. Handbook of small animal gastroenterology. Philadelphia: Saunders, 1996.Google Scholar
 6. 6.
  Thomas DA, Simpson JW, Hall EJ. Manual of canine and feline gastroenterology. Shurdington (Cheltenham): British Small Animal Veterinary Association, 1996.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • J. Rothuizen
 • E. Schrauwen
 • L.F.H. Theyse
 • L. Verhaert

There are no affiliations available

Personalised recommendations