Advertisement

Abstract

Anamnese en lichamelijk onderzoek zijn de methoden waarmee een dierenarts bij de uitoefening van zijn beroep in eerste instantie een probleem benadert dat door een eigenaar van een dier wordt aangedragen. De hiermee verkregen informatie bepaalt de aanpak van het probleem en is ook het belangrijkste richtsnoer bij het verdere beleid. Dit laatste is niet alleen de op ervaring gestoelde opvatting van clinici, maar recent ook gedocumenteerd bij humane patiënten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Reilly BM. Physical examination in the care of medical patients: an observational study. Lancet 2003; 362: 1100-5.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Dzankic S, Pastor D, Gonzalez C, Leung JM. The prevalence and predictive value of abnormal preoperative laboratory tests in elderly surgical patients. Anesth Analg 2001; 93: 301-8.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Rapportage Werkgroep Ontwikkelingsplan Diergeneeskunde. 112e vergadering Raad Faculteit der Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, 16 oktober 1980.Google Scholar
 4. 4.
  Magee B. Popper. Utrecht: Het Spectrum, 1974; Aula 533.Google Scholar
 5. 5.
  Popper KR. The logic of scientific discovery. Londen: Hutchinson, 1980 [Logik der Forschung. Wien, 1934].Google Scholar
 6. 6.
  Koningsveld H. Het verschijnsel wetenschap. Meppel: Boom, 1980.Google Scholar
 7. 7.
  Lakatos I. Wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis. De controverse tussen Popper en Kuhn. Meppel: Boom, 1974 [Falsification and methodology of scientific research programmes]. In: Lakatos I, Musgrave A, eds. Criticism and the growth of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.Google Scholar
 8. 8.
  Ridderikhoff J. Problem-solving in general practice. Theor Med 1993; 14: 343-63.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  McCormick JS. Diagnosis: the need for demystification. The Lancet 1986; 2: 1434.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Karhausen LR. Diagnosis: the need for demystification. The Lancet 1987; 1: 387.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • A. Rijnberk

There are no affiliations available

Personalised recommendations