Advertisement

Methoden, organisaties en zorgvormen

  • Mia Zeevalking

Abstract

In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal bekende behandel- en begeleidingsmethoden en -methodieken (Kloppenburg e.a., 1999). De bespreking ervan is allerminst uitputtend. Getracht is informatie te selecteren die op een aantal van elkaar te onderscheiden gebieden van zorg en begeleiding voor autisme toepasbaar is. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over verschillende soorten zorginstellingen en organisaties die zich richten op hulpverlening bij autisme.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© M.A. Zeevalking, Schiedam 2000

Authors and Affiliations

  • Mia Zeevalking

There are no affiliations available

Personalised recommendations