Advertisement

Beschrijving en definiëring

  • Mia Zeevalking

Samenvatting

De stoornis autisme werd in 1943 door Leo Kanner beschreven. Aan autisme ligt vermoedelijk een stoornis in de hersenen ten grondslag. Volgens deze gedachtegang heeft autisme dus een organische oorsprong. Volgens de dsm- iv valt het binnen het cluster ‘Pervasieve Ontwikkelingsstoornissen’, of, zoals het ook wel heet de ‘stoornissen van het autistisch spectrum’. Kenmerken van autisme zijn: beperkingen in de sociale interacties, in de communicatie en in de verbeelding, hetgeen resulteert in een beperkte belangstellingswereld en rigiditeit. Autisme kent verschillende uitingsvormen die men aanduidt met de termen ‘aloof, passive and active but odd’ ofwel: ‘in zichzelf gekeerd, passief en actief maar bizar’. Autisme is een ontwikkelingsstoornis, dat wil zeggen dat zij optreedt in de vroege kindertijd, voor het derde levensjaar, en de ontwikkeling negatief bepaalt. Autisme treedt vaak op in combinatie met andere stoornissen of aandoeningen.

Copyright information

© M.A. Zeevalking, Schiedam 2000

Authors and Affiliations

  • Mia Zeevalking

There are no affiliations available

Personalised recommendations