Advertisement

Hoofdstuk 7 Ontwikkeling en verankering van verpleegkundige kennis op de verpleegafdeling

 • E.M. Sesink
 • J.H.J. de Jong

Samenvatting

Kennis, en het op peil houden van kennis, wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Leren is een continu proces dat zeker niet ophoudt zodra je je diploma hebt. Integendeel! Ga maar eens bij jezelf na hoeveel informatie dagelijks op je afkomt via de krant, televisie, internet, collega’s, vrienden. Met een deel van die informatie doe je misschien niets of weinig, maar er zit altijd wel informatie bij waarvan je leert. En dat gaat maar door, van dag tot dag en in een hoog tempo. Er zijn al mensen die praten over ‘informatiestress’.

Literatuur

 1. All, A.C. en Havens, L. (1989). Cognitief/conceptmapping: een verpleegkundige onderwijsstrategie. Verpleegkundig Perspectief, 1989-2, 14-27.Google Scholar
 2. Berghenhenegouwen e.a. (1998). Strategisch opleiden en leren in organisaties. Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie. 1998-2.Google Scholar
 3. Currie, L. en Harvey, G. (1999). Ontwikkeling en toepassing van zorgtrajecten. Verpleegkundig perspectief, 2, 3, 10, 1999.Google Scholar
 4. Dam, N. van en Marcus, J. (1998). Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management. Houten: Stenfert Kroese, EPN.Google Scholar
 5. Gould, D. en Chamberlain, A. (1997). Toepassing van een afdelingsgericht onderwijsprogramma voor een betere verpleegkundige infectiebestrijding. Verpleegkundig Perspectief, nr. 6, 3-24.Google Scholar
 6. Uijterwaal, R.N. (1997). Coaching op de werkvloer: op weg naar een lerende organisatie. In: Vlemmix, M. (red.). Trends in verpleegkundig management. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 7. Verschure, R. (1998). Oefenen in systematisch verpleegkundig handelen: de rol van het verpleegkundig café. TVZ, 108, 7, 228-229.Google Scholar
 8. Wilkinson, J. (1999). Implementing reflective practice. Nursing Standard, 13, 21, 36-39.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999

Authors and Affiliations

 • E.M. Sesink
 • J.H.J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations