Advertisement

Hoofdstuk 6 De verpleging van zorgvragers opgenomen voor chirurgische behandeling

 • E.M. Sesink
 • J.H.J. de Jong

Samenvatting

In dit hoofdstuk gaan we, evenals in hoofdstuk 3, exemplarisch te werk. We hebben een aantal zeer verschillende gezondheidsproblemen die een operatief ingrijpen tot gevolg (kunnen) hebben, uitgekozen voor de basisopleiding tot verpleegkundige.

Literatuur

 1. Aerts, A. en Nevelsteen, D. (1997). Basisboek wondzorg. Utrecht: Elsevier/Tijdstroom.Google Scholar
 2. Aerts, A. en Nevelsteen, D. (1996). Specifieke Wondzorg 1. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 3. Aerts, A. en Nevelsteen, D. (1996). Specifieke Wondzorg 2. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 4. Asmussen, P.D. en Söllner, B. (1996). Wondgenezing in beeld. Nursing, 57-62Google Scholar
 5. Badger J.M. (1997). Het overwinnen van reanimatieangst Verpleegkundig perspectief, 4, 14-22.Google Scholar
 6. Booij, L.H.D.J. en Knape, J.T.A. e.a. (1994). Peri-operatieve zorg, principes en praktijk. Utrecht: Wetenschappelijke uitgeverij Bunge.Google Scholar
 7. Boontje, A.H. (1994). Vaatchirurgie. Leiden: Spruyt, Van Mantgem & De Does.Google Scholar
 8. Buth, J. en Breslau, P.J. (1990). Vaatoperaties. Een gids voor mensen met een vaatziekte en hun omgeving. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 9. Cantwell-Gab, K. (1996). Identifying Chronic Peripheral Arterial Disease. American Journal of Nursing, 7, 40-47.Google Scholar
 10. Cronan, L. (1994). Verpleegkundige zorg voor de patiënt met verstoord lichaamsbeeld. Verpleegkundig Perspectief, 1994-1, 55-62.Google Scholar
 11. Delgrange-Delcourt, Th. (1996). Microvarices bij de vrouw. Patiënt Care, sept., 37-42.Google Scholar
 12. Esler, R., e.a. (1995). Patiëntgerichte zorg bij pneumonie: Een geslaagd voorbeeld van casemanagement. Verpleegkundig Perspectief, 1995-5, 29-39.Google Scholar
 13. Go, P.M.N.Y., e.a. (red.) (1995). Endoscopische chirurgie. Utrecht: Wetenschappelijk Uitgeverij Bunge.Google Scholar
 14. Gordon, M. (1995). Verpleegkundige diagnostiek: proces en toepassing. Utrecht: Lemma.Google Scholar
 15. Gordon, M. (1997). Handleiding Verpleegkundige diagnostiek 1997-1998. Utrecht: Elsevier/ De Tijdstroom.Google Scholar
 16. Hubert, S. (1998). Beenamputatie: leren leven met een veranderd lichaam. Nursing, 2, 31-38.Google Scholar
 17. Jess, L.W. (1995). Acute buik het belang van goede observatie. Nursing, aug., 28-35Google Scholar
 18. Jong, J.T.E. de (1998). Chirurgie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 19. Jong, J.T.E. de, Vries, D.J.M. de en Zaagman-van Buuren, M.J. (1998). Interne geneeskunde. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 20. Jong, J.H.J. de en Sesink, E.M. e.a. (1992). Specifieke Verpleegkunde 1, Het Algemeen Ziekenhuis .Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 21. Keane, C.B. (1986). Medical-surgical nursing. Philadelphia: W.B. Saunders.Google Scholar
 22. Kelly, P. en Laflamme, D. (1985). De fixateur externe: de pijlers van de orthopaedische verpleegkunde. Verpleegkundig Perspectief, 2, 205-209.Google Scholar
 23. Kerstens, J.A.M. e.a. (1997). Basisverpleegkunde . Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 24. Lauwers, H. en Maris, N.P. (1990). De totale heupoperatie en de voorlichting. TVZ, 2, 56-59.Google Scholar
 25. Luckmann, J. en Sorensen, K.C. (1987). Medical-surgical nursing, a psychophysiologic approach. Philadelphia: W.B. Saunders.Google Scholar
 26. MacKenzie, D. (1997). MRSA; the psychological effects. Nursing Standard, 12, 11, 49-56.Google Scholar
 27. McCloskey, C. en Bulecheck, M. (1997). Verpleegkundige interventies. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 28. Mellett, S. (1998). Care of the orthopaedic patient in traction. Nursing Tim es, 22.Google Scholar
 29. Mellett, S. (1997). Fractured neck of femur. Professional Development. Nursing Times, 24, 5-8.Google Scholar
 30. Mellett, S. (1992). Handboek voorlichting totale heuppatiënten. Veldhoven: Sint Josephziekenhuis.Google Scholar
 31. Murray, S. (1998). Een door verpleegkundigen geleide kliniek voor patiënten met perifere vaatziekten. Verpleegkundig Perspectief, 1998-3, 35-45.Google Scholar
 32. Perry, L. (1998). Voeding een netelige kwestie. Verpleegkundig Perspectief, 1998-3, 18-34.Google Scholar
 33. Sesink, E. (1997). Wondverzorging: alle neuzen dezelfde kant op. Verpleegkunde Nieuws, 10, 28-29.Google Scholar
 34. Smith, S. (1995). Verpleging van een patiënt in tractie. Verpleegkundig Perspectief 3, 313-324.Google Scholar
 35. Stoel, D. (1995). Totale heupprothese. Nursing, maart, 36-45.Google Scholar
 36. Streefland, S. (1993). Totale Heupvervanging: operatie en nazorg. Verpleegkunde Nieuws, 19.Google Scholar
 37. Thijs-Boer, F.M. e.a. (1998). Poliklinische verpleegkundige zorg moet veel beter geregeld worden: verpleegkundige zorg bij patiënten met borstkanker TVZ, 108, 5, 150-163.Google Scholar
 38. WCS Wondenboek (1991). Woundcare Consultant Society III.Google Scholar
 39. Wicker, P. en Heijden, A.M. van der (1994). Pennen, kommen en schroeven in soorten en maten. Verpleegkunde Professioneel, september, 8-11.Google Scholar
 40. Wondverzorging CD-rom. Transferpunt Vaardigheidsonderwijs. Hogeschool Nijmegen, Universiteit van Limburg.Google Scholar
 41. Wijgerden, M. van (1993). Niet-roken: Goed voorbeeld doet goed volgen. Verpleegkunde Nieuws, 30, 16-19.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999

Authors and Affiliations

 • E.M. Sesink
 • J.H.J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations