Advertisement

Hoofdstuk 2 Specifieke aspecten van de zorgvraag bij onderzoek

 • E.M. Sesink
 • J.H.J. de Jong

Samenvatting

Dit hoofdstuk gaat over specifieke aspecten van de zorgvraag in het algemeen ziekenhuis. Aan de orde komen de verschillende onderzoeken en de verpleegkundige zorg daarbij. Door steeds verdergaande technische ontwikkelingen zijn er meer mogelijkheden voor onderzoek. Het ‘inwendige’ van de mens kan op allerlei mogelijke manieren zichtbaar worden gemaakt. Ook het onderzoek van bloed, andere lichaamsvochten en weefsel is steeds verder ontwikkeld. Met de toename van de technische mogelijkheden is ook de belasting van onderzoeken voor de zorgvrager minder dan vroeger.

Literatuur

 1. Abraham, I. e.a.(1993). Beoordelen van functioneren van psychogeriatrische patiënten. Verpleegkundig Perspectief, 1993-6, 52-68.Google Scholar
 2. Allison, M. en Keller, C. (1998). Lichamelijke activiteit door ouderen: voordelen en interventiestrategieën. Verpleegkundig Perspectief, 1998-5, 18-29.Google Scholar
 3. Allmark, P. en Klarzynski, R. (1993). Argumenten tegen ‘advocacy’: de verpleegkundige is geen ombudsman. Verpleegkundig Perspectief, 1993-3, 3-10.Google Scholar
 4. Armstrong-Esther, C.A. e.a. (1997). De geïnstitutionaliseerde ouderen: tot op het bot uitgedroogd. Verpleegkundig Perspectief, 1997-5, 3-14.Google Scholar
 5. Bangma, S.P. (1988). Voorwaarden voor gezondheidszorg, organisatie, wetgeving en financiering. Leiden: Stenfert Kroese.Google Scholar
 6. Bekker, J.M.A. de (1995). Kwaliteit in zicht. Een praktische handleiding voor kwaliteitsverbetering in de verpleging. Utrecht: Lemma.Google Scholar
 7. Berchum, K. van (1998). Klantvriendelijk, Klachtvriendelijk. Utrecht: NIZW-uitgeverij.Google Scholar
 8. Berkhout, H. (1991). Van patiënt tot klant. Haarlem: De Toorts.Google Scholar
 9. Binnekade, J. (1997). Ondervoeding in het ziekenhuis. TVZ, nr. 4, 84-87.Google Scholar
 10. Boomans, S. en Reijers, P. (1994). Verkoopgericht klachten behandelen. Deventer: Kluwer bedrijfswetenschappen.Google Scholar
 11. BOP (1989). Beoordelingsschaal voor Oudere Patiënten. Methodisch Procesmatig handelen. Utrecht: Bohn Scheltema Holkema.Google Scholar
 12. Carson, M.M. en Ross M.M. (1993). Verandering van een zorgmodel: langdurige geriatrische zorg in een algemeen ziekenhuis. Verpleegkundig Perspectief, 1993-6, 33-40.Google Scholar
 13. De cliënt aan het woord over kwaliteit. LCVV/NP/CF.Google Scholar
 14. Dane, C. (1985). Geschiedenis van de verpleging (7e druk). Lochem: De Tijdstroom.Google Scholar
 15. Damoiseaux, V., Molen, H.T. van der en Kok, G. J. (1993). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Van Gorcum, Assen. (hoofdstuk 20, 353-361).Google Scholar
 16. Dupuis, H. (1988). Verpleegkundige moet kampioen zijn in het opkomen voor de rechten van de patiënt. Verpleegkunde Nieuws, nr. 20.Google Scholar
 17. Eikema Hommes, G.A. van (1990). Klachten wat moet je ermee? TVZ, nr. 6, 189-190.Google Scholar
 18. Eikema Hommes, G.A. van (1995). Klachtenbehandeling als instrument. TVZ, nr. 13/14, 402 en 403.Google Scholar
 19. Eimers, J. (1994). De patiënt moet vaker als kapitein op het schip beschouwd worden. Patiënt en Perspectief, jaargang 1, december 1994, 33-Google Scholar
 20. Elliott-Pennels, C.J., e.a. (1998). Complaints procedure. Professional Nurse, nr. 9.Google Scholar
 21. Enzlin, M. (1999). Te weinig tijd voor reguliere patiënt. De verkeerde patiënt op het verkeerde bed. Verpleegkunde Nieuws, nr. 17, 16-19.Google Scholar
 22. Esterhuizen, Ph. (1994). Ondervoeding vraagt om aandacht. TVZ, nr. 21, 654.Google Scholar
 23. Frits-Van Gompel, R. (1994). Patiënt gebaat bij zorgbeheer. TVZ, nr. 21, 637-639.Google Scholar
 24. Galindo-Ciocon, D.J. e.a. (1996). Valincidenten en looptraining bij ouderen. Verpleegkundig Perspectief, 1996-3, 67-73.Google Scholar
 25. Gerards, G. (1997). Health Counseling. Baarn: H. Nelissen.Google Scholar
 26. Handboek Verpleegkundige innovatie: Kwaliteit van zorg en dienstverlening (1993). Capita selecta van innovaties (november).Google Scholar
 27. Helsloot, H. (1999). Een klacht over mij? Nursing, nr. 6, 51-53.Google Scholar
 28. Info Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (1995). Handreiking Klachtenopvang. 2 oktober.Google Scholar
 29. Jong, J.H.J. de, Kerstens, J.A.M. en Salentijn, C. (1997). Inleiding in de verpleegkunde. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 30. Jong, J.H.J. de, Kerstens, J.A.M. en Sesink, E. (1998). Aspecten van verpleegkundige beroepsuitoefening. BGOreeks, niveau 5. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 31. Kimball, M.J. e.a. (1996). Een stille epidemie onder ouderen: failure to thrive. Verpleegkundig Perspectief, 1996-1, 3-12.Google Scholar
 32. De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid (1989). Deventer: KluwerGoogle Scholar
 33. Kozier, B. e.a. (1995). Fundamentals of Nursing. Redwood City: Addison-Wesley. Hfdst. 13, 254 e.v. LCVV & NIVEL (1997).Google Scholar
 34. Kwaliteitsbewakende en -bevorderende activiteiten in de verpleging en verzorging. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 35. Maarsse, J.A.M. en Mur-Veeman, I.M. (1990). Beleid en beheer in de gezondheidszorg. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 36. McCloskey, J.C. (1989). Implicaties van het loskoppelen van verpleegkosten voor vergoeding door ziektekostenverzekeringen. Verpleegkundig Perspectief, 6, 36-48.Google Scholar
 37. Pasch, A.E. van de (1992). Wegwijs in de gezondheidszorg. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 38. Peet, R. van der (1994/1996). Verplegen in theorie en praktijk (deel 1-4). Utrecht: Lemma.Google Scholar
 39. Peters, J.H. e.a. (red.). Management in de gezondheidszorg. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 40. Roscam Abbing, E.W. (red.) (1983). Bouw en werking van de gezondheidszorg in Nederland (2e druk). Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema.Google Scholar
 41. Sassen, B. (1997). Gezondheidsvoorlichting en preventie. Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom. (hoofdstuk zorggebonden preventie, par.  4.1, 90 en verder) + doelgroepen van preventie; compliance: 163, 166, 167, 187; counseling: 169, 172, 181, 201, 208, 210, 211, 213-215; hoofdstuk  8 verpleegkundige diagnosen, 201 t/m 210.)
 42. Sluis, A. van der (1985). Van basis tot budget. Lochem: De TijdstroomGoogle Scholar
 43. Sluijs, E. (1993). Therapietrouw door voorlichting. Utrecht: Landelijk Centrum GVO.Google Scholar
 44. Smith, G. (1997). Weerstanden tegen veranderingen in de geriatrische zorgverlening. Verpleegkundig Perspectief, 1987-3, 337-350.Google Scholar
 45. Stegeman, N. (1993). Postoperatieve voedingszorg. TVZ, nr. 22, 737-740.Google Scholar
 46. Uw Klacht over de gezondheidszorg (Wet klachtrecht) (febr. 1996). Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Bunnik: PCI distributieservice, Postbus 74, 3980 CB.Google Scholar
 47. Verdult, R. (1990). De oudere patiënt in het ziekenhuis. TVZ, nr. 17, 538-542.Google Scholar
 48. VWS (nov. 1997). Staat van de gezondheidszorg. Rijswijk: Ministerie van VWS.Google Scholar
 49. Wagner C. e.a. (1997). Kwaliteitsbewakende en -bevorderende activiteiten in de verpleging en verzorging. LCVV-cahier. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 50. Williams, K. (1995). Aard en behandeling van stress-respons. Verpleegkundig perspectief, 1995-6, 42-55.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999

Authors and Affiliations

 • E.M. Sesink
 • J.H.J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations