Advertisement

Ontwikkelingen

  • Hans van der Ham
Chapter

Samenvatting

We hebben nu ongeveer een eeuw aan ontwikkeling van theorieën over hechting, hechtingsproblemen en de behandeling daarvan achter ons liggen. Nog steeds vindt onderzoek hiernaar plaats en ontstaan nieuwe inzichten. Een aantal van de ontwikkelingen die van invloed zijn op zowel het begrip ‘hechting’ als op de behandeling van de gevolgen van problematisch verlopen hechting, worden in dit hoofdstuk kort besproken.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Hans van der Ham

There are no affiliations available

Personalised recommendations