Advertisement

Abstract

In dit hoofdstuk krijg je de bouwstenen aangereikt waarmee je je gericht gaat voorbereiden op het afstuderen binnen de kraam-, kind- en jeugdzorg. De differentiatie Kraam-, kind- en jeugdzorgd is gericht op de kinderen en hun ouders. Het gaat hierbij om kinderen van conceptie tot 18 jaar. Er wordt veel aandacht besteed aan de kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen en kraamvrouwen. Daarnaast wordt binnen de zorg categorie kinderen een onderscheid gemaakt tussen zieke en gezonde kinderen.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Jan Kerstens

There are no affiliations available

Personalised recommendations