Advertisement

Beschouwingen

  • J. Norré
  • W. Vandereycken
Chapter

Abstract

Problemen en valkuilen zijn eerder regel dan uitzondering tijdens de behandeling van eetstoornissen. Toch is er in de literatuur weinig te vinden over mislukkingen en drop-outs. Daarom zetten we de belangrijkste valkuilen op een rijtje.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© J. Norré, Leuven en W. Vandereycken, Tienen 1993

Authors and Affiliations

  • J. Norré
  • W. Vandereycken

There are no affiliations available

Personalised recommendations