Advertisement

Wetenschappelijke inzichten

  • J. Norré
  • W. Vandereycken
Chapter

Abstract

Bij de opsporing van een mogelijke eetstoornis kan men differentieel diagnostisch op enkele moeilijkheden stuiten, vooral bij BN. Wanneer men let op de beschreven gedragskenmerken (zie tabel 1) is een diagnose van AN relatief eenvoudig te stellen, zeker wanneer men ook het verhaal van de ouders of partner hoort. Naast de amenorroe, die zij zelf meestal niet als een probleem ervaren, kunnen AN-patienten verschillende lichamelijke klachten hebben zoals constipatie, slaapstoornissen, cyanose (blauwe verkleuring van vingers en tenen), koudegevoel, haaruitval en lanugo (donsachtige lichaamsbeharing). Aangezien dit bijverschijnselen zijn van de ondervoeding heeft het geen zin aan deze klachten afzonderlijk wat te doen, al gebeurt dit jammer genoeg nog al te vaak: bijvoorbeeld voorschrijven van laxeermiddelen (bij constipatie), hormonen (voor de amenorroe) of slaappillen. De onervaren arts kan zieh bovendien laten misleiden door allerlei eigenaardige afwijkingen die bij somatische onderzoeken aan het lieht komen: zoals een trage polsslag (minder dan 60 per minuut), lage liehaamstemperatuur, anemie (bloedarmoede), leukopenie (tekort aan witte bloedcellen) en diverse stoornissen in de hormonale functies (het meest opvallend is de onderdrukking van de vrouwelijke geslachtshormonen).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© J. Norré, Leuven en W. Vandereycken, Tienen 1993

Authors and Affiliations

  • J. Norré
  • W. Vandereycken

There are no affiliations available

Personalised recommendations