Advertisement

Inleiding

  • J. Norré
  • W. Vandereycken
Chapter

Abstract

Hoewel de term eetstoornissen ruim kan worden opgevat, bedoelen we hier met name anorexia nervosa en boulimia nervosa. De wetenschappelijke literatuur over deze eetstoornissen heeft de laatste decennia een hoge vlucht genomen. De meest uiteenlopende theoretische modellen zijn ter verklaring voorgesteld (voor een overzicht, zie Vandereycken, 1991). Geen wonder dat dit heeft geleid tot het aanprijzen van allerlei therapievormen. Talrijk zijn de methoden die eens als succesvol werden gepropageerd. De meeste raakten echter snel in de vergeethoek, omdat degelijk effectonderzoek ontbrak. De laatste jaren krijgt dit laatste echter meer aandacht en geleidelijk beginnen meer publikaties te verschijnen die een follow-up na een aantal jaren rapporteren (Herzog, Deter & Vandereycken, 1992). Voordat wij de wetenschappelijke gegevens bespreken gaan we eerst in op de belangrijkste karakteristieken van de hier behandelde eetstoornissen en geven vervolgens enkele voorbeelden. Omdat eetstoornissen voor meer dan 90% bij vrouwen voorkomen, zullen we het verder over ‘zij’ en ‘haar’ hebben (de kenmerken en behandeling van eetstoornissen bij mannen verschillen niet wezenlijk; zie Andersen, 1990).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© J. Norré, Leuven en W. Vandereycken, Tienen 1993

Authors and Affiliations

  • J. Norré
  • W. Vandereycken

There are no affiliations available

Personalised recommendations