Advertisement

Autisme en aan autisme verwante contactstoornissen

  • Mart Eussen
Chapter

Abstract

In 1943 beschreef Leo Kanner elf kinderen van wie het gedrag zich kenmerkte door een onvermogen om taal als communicatiemiddel te gebruiken. De kinderen herhaalden eindeloos door anderen uitgesproken klanken (echolalie) en ze verwisselden voornaamwoorden. Ze noemden hun opvoeder ‘ik’ en duidden zichzelf aan als ‘hij’. Verder legden deze kinderen een opvallend gebrek aan belangstelling voor anderen aan de dag, ze gaven zich niet over aan het voor kinderen zo kenmerkende fantasiespel en ze vertoonden stereotiep en repetitief gedrag, zoals het eindeloos ronddraaien van voorwerpen. De kinderen konden zeer angstig worden wanneer de omgeving plotseling veranderde. Hoewel de kinderen op geretardeerd niveau functioneerden, had Kanner de indruk dat ze op sommige gebieden verrassend goed waren.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© De auteurs 1995

Authors and Affiliations

  • Mart Eussen

There are no affiliations available

Personalised recommendations