Advertisement

Van overheid naar markt

  • Bert Kapteyn
Chapter
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Abstract

Na 1980 is in Nederland en tal van andere landen een heroriëntatie op de rol van de overheid op gang gekomen. In het algemeen trekt de overheid zich terug ten gunste van de marktsector, in dit verband ook wel private of particuliere sector genoemd.

Copyright information

© B. Kapteyn, Molenhoek 2001

Authors and Affiliations

  • Bert Kapteyn

There are no affiliations available

Personalised recommendations