Advertisement

Organisaties

  • Bert Kapteyn
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Abstract

In dit eerste hoofdstuk worden de algemene kenmerken van organisaties geïntroduceerd en wordt kort besproken wat er bij organiseren altijd te pas komt. Ook wordt ingegaan op wat wél en wat niet specifiek is voor non-profitorganisaties.

Copyright information

© B. Kapteyn, Molenhoek 2001

Authors and Affiliations

  • Bert Kapteyn

There are no affiliations available

Personalised recommendations