Advertisement

Het vrije (explorerende) interview en de enquête

  • L.A. ten Horn
Chapter

Abstract

‘Waar is Pieps?’ vroegen de heren Zababel. Ze haalden het veiligheidspalletje van hun schiettuigen over, zodat het heer Ollie bang te moede werd ‘D-daar’, stamelde hij, op de broeikas wijzend. ‘N-niet s-schieten, bedoel ik. D-dat is g-gevaarlijk.’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1992

Authors and Affiliations

  • L.A. ten Horn

There are no affiliations available

Personalised recommendations