Advertisement

Gespreksvoering via de telefoon

  • P. Verrept
Chapter

Abstract

In het bedrijfsleven en ook in ons dagelijks leven is de telefoon een even vanzelfsprekend als onvervangbaar communicatiemiddel geworden. Toch blijft het een medium dat door heel wat mensen moeilijk gehanteerd wordt. Men voelt zich vaak onzeker aan de telefoon. En als we even van dichtbij bekijken waar een telefoongesprek op neerkomt, is dat ook amper verwonderlijk. Telefoneren is immers een indirectpersoonlijke vorm van contact. We kunnen weliswaar rechtstreeks met elkaar van gedachten wisselen, maar er blijft altijd dat kunstmatige medium tussen ons.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1992

Authors and Affiliations

  • P. Verrept

There are no affiliations available

Personalised recommendations