Advertisement

Het correctiegesprek

  • R.H. Voorendonk
Chapter

Abstract

Het overkomt ons allemaal wel eens dat een van onze medewerkers te laat komt voor een bespreking of vergeten is een bepaalde taak te verrichten. We gaan er dan van uit dat hij zichzelf corrigeert, zodat dit niet meer voorkomt. Is dat niet het geval, dan wordt het iets waaraan we ons gaan ergeren. We nemen ons voor er wat over te zeggen en voeren een correctiegesprek met de betrokkene. Dit heeft dan vaak het karakter van het spuien van (wederzijdse) irritatie en eindigt ‘in de hoop dat de medewerker zich in de toekomst anders zal gaan opstellen’. Of het gesprek in die zin effectief is geweest, blijft de vraag …

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1992

Authors and Affiliations

  • R.H. Voorendonk

There are no affiliations available

Personalised recommendations