Advertisement

Inleiding

  • C.J.J. Korswagen
  • S. Piët
Chapter

Abstract

Dit tweede deel van het drieluik mondelinge communicatie gaat over de bilaterale communicatie. Dus over die vormen van taalverkeer waarin in principe twee communicatiepartners boodschappen uitwisselen (in de ruimste zin van het woord, over wat dan ook), ter verwezenlijking van een of meer doelstellingen. We bedoelen er dus het dialogisch taalverkeer mee, ofwel de gespreksvoering.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1992

Authors and Affiliations

  • C.J.J. Korswagen
  • S. Piët

There are no affiliations available

Personalised recommendations