Advertisement

ALTERNATIEVE MANIEREN VAN BUDGETTEREN

  • A. A. de Waal
  • J. A. Naaktgeboren
Chapter

Abstract

Veel organisaties zijn op zoek gegaan naar manieren om hun budgetteringsproces efficiënter en effectiever te maken. In de literatuur is een scala aan verbeteringen en alternatieven voor het budgetteringsproces te vinden. De belangrijkste daarvan worden in dit hoofdstuk beschreven (De Waal, 2002). Voor elk alternatief wordt bekeken of het de negatieve effecten van de omgevingsfactoren en knelpunten oplost.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

  • A. A. de Waal
  • J. A. Naaktgeboren

There are no affiliations available

Personalised recommendations