Advertisement

Werken in Het Team

 • A. Bobbink
 • G. Fleuren
 • M. C. Janssen
 • R. Keukens

Abstract

Verpleegkundigen werken niet alleen met en ten behoeve van groepen, ze nemen zelf ook deel aan groepen, bijvoorbeeld in het home-, basis- of kernteam, of een multidisciplinair behandelteam. Een team is een geïntegreerd systeem van met elkaar verweven rollen, waarin de leden samenwerken en een variëteit van deskundigheid inbrengen om een probleem op een systematische wijze tegemoet te treden. De deskundigheid die de verpleegkundige inbrengt, is die van een beroepsmatige ondersteuning van de zelfzorg van cliënten.

Literatuur

 1. Argyle, M., en Henderson, M., The anatomy of relationships. Penguin Books, London, 1985.Google Scholar
 2. Belbin, M., Management teams. Academic Service, Den Haag. 1998.Google Scholar
 3. Caplan, G., The theory and practice of mental health consultation. Basic Books, London, 1977.Google Scholar
 4. Cornelis, A., De logica van het gevoel. (8e dr.). Essence, Amsterdam, 1998.Google Scholar
 5. Dorsten, T., Handboek verpleegkundige innovatie. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1996.Google Scholar
 6. Gersons, B., De konsultatiemethode in de preventieve psychiatrie. Samsom, Alphen aan den Rijn, 1977.Google Scholar
 7. Haan, J. de, Het adaptatiemodel van Roy. Kavanah, Dwingeloo, 1996.Google Scholar
 8. Hendriksen, J., Intervisie bij werkproblemen. Nelissen, Baam, 1989.Google Scholar
 9. Iersel, J. van, en Westerik, J., Veranderen en verbeteren. De Tijdstroom, Lochem, 1983.Google Scholar
 10. Mastboom, M., Moet ik dat gewoon vinden?Cahiers overcommunicatie en attitude. Ned. Huisartsengenootschap, Utrecht, 1999.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • A. Bobbink
 • G. Fleuren
 • M. C. Janssen
 • R. Keukens

There are no affiliations available

Personalised recommendations