Advertisement

Werken in en Met Groepen

 • A. Bobbink
 • G. Fleuren
 • M. C. Janssen
 • R. Keukens

Abstract

Het methodisch werken met groepen vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Als reactie op de filantropie, ontstaan er zelfhulpgroepen aan het begin van de twintigste eeuw. Behoefte aan wederzijdse hulp en steun maakten dat allerlei ‘lotgenoten’ elkaar opzochten. Joodse immigranten, bijvoorbeeld, stichtten joodse centra om niet langer afhankelijk te zijn van de bestaande middenklasse. In de begintijd van de zelfhulpgroepen lag het accent op recreatie en activiteiten. Rond de jaren twintig kwam de nadruk meer te liggen op de wisselwerking in de groep zelf.

Literatuur

 1. Barton, I., Institutional neurosis, John Wright, Bristol, 1976.Google Scholar
 2. Bierenbroodspot, B., De therapeutischegemeenschap en het traditionele psychiatrische ziekenhuis. Boom, Meppel, 1970.Google Scholar
 3. Bion, W.R., Experiences in groups. Tavistock, London, 1961.CrossRefGoogle Scholar
 4. Borgesius, E., e.a., Verpleegkundigen zonder uniform. De Tijdstroom, Lochem, 1988.Google Scholar
 5. Bras, J., Tweespraak tussen residentiële andragogiek en psychiatrische verpleegkunde. De Tijdstroom, Lochem, 1976.Google Scholar
 6. Commissie Sociotherapie, Sociotherapie in de psychiatrische hulpverlening, Dan Haag, 1982.Google Scholar
 7. Dörner, K., en Plog, J., Verdwalen is menselijk. Samsom, Alphen aan den Rijn, 1983.Google Scholar
 8. Freidson, E., Professionalism, the third logic. Polity Press, Cambridge, 2001.Google Scholar
 9. Gieles, F., Groepsleider, een vak apart. Samsom, Alphen aan den Rijn, 1977.Google Scholar
 10. Hermsen, P., e.a., Basisboek Z-verpleegkunde. Van Tricht, Twello, 1991.Google Scholar
 11. Jones, M., The therapeutic community; a new treatment method in psychiatry. Basic Books, New York, 1953.CrossRefGoogle Scholar
 12. Levine, B., Grouppsychotherapy. Prentice-Hall, New Jersey, 1979.Google Scholar
 13. Lieberman, M., Yalom, D., en Miles, M., Encountergroups,.first facts. Basic Books, New York, 1973.Google Scholar
 14. Menninger, K., Psychiatry in a troubled world. MacMillan, New York, 1948.Google Scholar
 15. Remmerswaal, J., Groepsdynamika III. Nelissen, Baam, 1984.Google Scholar
 16. Siegers, F., Handboek supervisie. Samsom, Alphen aan den Rijn, 1986.Google Scholar
 17. Sixma, J., Doelmatigheid van langdurige psychotherapie. Gezondheidsraad 09, Den Haag, 2001.Google Scholar
 18. Sullivan, H., Conceptions of modern psychiatry. Alanson White, Washington, 1947.Google Scholar
 19. Stokes, J., Components of group cohesion. Smaal group behavior, 14, 163-170, 1983CrossRefGoogle Scholar
 20. Vereniging ter Bevordering van de Sociotherapie, Beroepsprofiel sociotherapeuten. SWP, Utrecht, 1998.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • A. Bobbink
 • G. Fleuren
 • M. C. Janssen
 • R. Keukens

There are no affiliations available

Personalised recommendations