Advertisement

Gespreksvoering Met Individuele Hulpvragers

 • A. Bobbink
 • G. Fleuren
 • M. C. Janssen
 • R. Keukens

Abstract

Als verpleegkundige voer je veel gesprekken. Sommige van die gesprekken ontstaan spontaan en zijn vaak informeel. Een praatje over het weer aan het bed van de patiënt of een discussie over het nieuws in de leefgroep. Daarnaast zijn er ook geplande, formele gesprekken die qua structuur veel meer vastliggen dan de informele spontane gesprekken. Voorbeelden zijn de gesprekken die de verpleegkundige van het consultatiebureau voert of het intakegesprek van de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Zowel bij een gepland als een spontaan gesprek gebruikt de verpleegkundige gespreksvaardigheden zoals:

Literatuur

 1. Bruin, B. de, en Vulker, M., Counselingstraining. Nelissen, Baam, 1984.Google Scholar
 2. Lang, G., en Molen, van der H., Psychologische gesprekvoering. Nelissen, Baarn, 1986.Google Scholar
 3. Vonk, R., Eerste indruk. Boom, Amsterdam, 1998.Google Scholar
 4. Jongmans, A, en Krey, B., De verpleegkundige anamnese. Tijdschrift voor verpleegkundigen, 36, 403-408, 1983.Google Scholar
 5. Vroon, P., Bewustzijn, hersenen engedrag. Nelissen, Baarn, 1976.Google Scholar
 6. Meer, K. van, Elementaire sociale vaardigheden. Wolterse Noordhoff, 1996.Google Scholar
 7. Bouwkamp, R., Agologisch werkboek, een inleiding in de sociale agologie. Nelissen, Bloemendaal, 1981.Google Scholar
 8. Sullivan, H., Conceptions of modern psychiatry. Alanson White, Washington, 1947.Google Scholar
 9. Glaser. A., en Strauss, A., Het besef van de naderende dood. Samsom, Alphen aan den Rijn, 1975.Google Scholar
 10. Stapel. J., Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2004.Google Scholar
 11. Keirse, M., Psychosociale effecten van patientenzorg. Acco, Leuven, 1995.Google Scholar
 12. Brammer, L., Het helpende contact. De Toorts, Haarlem, 1975.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • A. Bobbink
 • G. Fleuren
 • M. C. Janssen
 • R. Keukens

There are no affiliations available

Personalised recommendations