Advertisement

Communicatie

 • A. Bobbink
 • G. Fleuren
 • M. C. Janssen
 • R. Keukens

Abstract

In dit hoofdstuk zullen enkele inleidende opmerkingen worden gemaakt over het verschijnsel communicatie. Tevens wordt communicatie verbijzonderd in een aantal paragrafen die handelen over een doelgerichte toepassing ervan. In hoofdstuk  5 wordt voortgeborduurd op dit thema en wordt de gespreksvoering met de individuele hulpvrager aan de hand van een specifiek model nader beschouwd.

References

 1. Brown, C, Hersenpraai, neuronale activiteit en taal. Natuur & Techniek nr. 10, 1999.Google Scholar
 2. Boer, J. de, Neurofilosofie. Boom, Amsterdam, 2003Google Scholar
 3. Bateson, G., Mind and nature. Bantambooks, New York, 1980.Google Scholar
 4. Caplan, G., The theory and practice of mentalhealthconsultation. Basic Books, London, 1977.Google Scholar
 5. Crombag, H., en Merckelbach, H., Hervonden herinneringen en andere misverstanden. Contact, Amsterdam, 1996.Google Scholar
 6. Dennett, D., De evolutie van de vrije wil. Contact, Amsterdam, 2004.Google Scholar
 7. Egan, G., Deskundig hulpverlenen. Een systematische benadering van hulpverlening en relatievorming. Van Gorcum, Assen, 1982.Google Scholar
 8. Ekman, P., Gegrepen door emoties. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 2003Google Scholar
 9. Gaal, E., en Weeghel, J. van. Intieme vragen. Trimbos-instituut, Utrecht. 1998Google Scholar
 10. Gailly,A., Cultuur en communicatie. In: Interculturele communicatie in de gezondheidszorg.Acco. Leuven, 1998.Google Scholar
 11. Gazzaniga, M., Reis door het brein. Kosmos, Utrecht, 1991Google Scholar
 12. Hart, O. van der, Aftcheidsrituelen in psychotherapie. AMBO, Baam, 1981.Google Scholar
 13. Hart, O. van der, Rituelen in psychotherapie: overgang en bestendiging.Van Loghum, Deventer, 1984.Google Scholar
 14. Hofstede. G., Allemaal andersdenkenden. Contact, Amsterdam, 1998.Google Scholar
 15. Hundersmarck, A., Lastige cliënten. In: Lietaer, G., e.a. Praktijkboek gesprekstherapie. De Tijdstroom, Lochem, 1995Google Scholar
 16. Heerden, J. van, De zorgelijke staat van het onbewuste. Boom. Meppel, 1982.Google Scholar
 17. Hollander, J., en Wijnberg. J., Handboek voor de uitdagende stijl van helpen. Kosmos, Utrecht, 2003Google Scholar
 18. Haley, J., Strategieën in de psychotherapie. Bijleveld, Utrecht. 1963.CrossRefGoogle Scholar
 19. Istha, D., en Smit, N. de, Crisisinteventie. Samsom, Alphen aan den Rijn, 1977Google Scholar
 20. Johnson. M., en Maas, M. (red.), Verpleegkundige zorgresultaten. Elsevier/De Tijdstroom, Lochem, 1999Google Scholar
 21. Krikke, H., Transculturele hulpverlening. Psychologie Magazine, december 1999.Google Scholar
 22. Kroon, de J., Taal en psychose. Elsevier/De Tijdstroom, Utrecht 1993.Google Scholar
 23. Kusters, W., Pure waanzin. Nieuwezijds, Amsterdam 2004.Google Scholar
 24. Kernberg, O., Severe personality disorders. London, 1984Google Scholar
 25. Laing, R., Het verdeelde zelf. Boom, Meppel, 1960Google Scholar
 26. Nathans, H., Adviseren als tweede beroep. Kluwer, Deventer, 2000.Google Scholar
 27. Perls, F., Gestalttherapie verbatim. Bert Bakker, Amsterdam, 1976.Google Scholar
 28. Pinto, Y, Interculturele conflicten. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1994.Google Scholar
 29. Rieff, P., The triumph of the therapeutic. Chicago, 1987.Google Scholar
 30. Schulz von Thun, F., Hoe bedoelt U? Een psychologische analyse van menselijke communicatie. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1982.Google Scholar
 31. Stapel. J., Sociologie voorgezondheidszorg en verpleegkunde. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2004Google Scholar
 32. Selten, J.,en Sijben, N., First admissionrates for schizophrenia in immigrants to The Netherland. Social Psychiatry and Epidemiology, 28, 71–77, 1994.Google Scholar
 33. Stephen, H., De macht van de Fodoe-Winti. Karnak, Amsterdam, 1986.Google Scholar
 34. Vossen, M., Standaardverpleegplannen voor de geestelijke gezondheidszorg. Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen, 1999.Google Scholar
 35. Visser, H., Zinloos bewustzijn. NRC, ii september 1999.Google Scholar
 36. Withuis, J., Erkenning. Van oorlogstrauma naar klaagcultuur. Bezige Bij, Amsterdam, 2002.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • A. Bobbink
 • G. Fleuren
 • M. C. Janssen
 • R. Keukens

There are no affiliations available

Personalised recommendations