Advertisement

De Hulpverlenende Relatie

 • A. Bobbink
 • G. Fleuren
 • M. C. Janssen
 • R. Keukens

Abstract

Een momentopname van het hulpverleningscontact tussen een verpleeghuisbewoonster en een verpleegkundige-stagiaire:

Literatuur

 1. Beugen, M. van, Sociale technologie en het instrumentele aspect van agogische actie. Van Gorcum, Assen, 1968.Google Scholar
 2. Bouwkamp, R., Agologisch werkboek, een inleiding in de sociale agologie. Nelissen, Bloemendaal, 1981.Google Scholar
 3. Buijssen, H., Traumatische ervaringen van verpleegkundigen. Elsevier, Maarssen, 1994.Google Scholar
 4. Ellis, A., Humanistische psychotherapie. Van Loghum, Deventer, 1979.Google Scholar
 5. Kuypers,W., Hoe verpleegkundigen genezen. Nelissen, Baarn, 1988.Google Scholar
 6. Leijssen, M., Wijsheid in gesprekstherapie. Universitaire Pers, Leuven, 2004.Google Scholar
 7. Sullivan, H., Conceptions of modern psychiatry. Alanson White, Washington, 1947.Google Scholar
 8. Vandereycken, W., e.a., Handboek psychopathologie dee! 2. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1994.Google Scholar
 9. Bandler, R., Hoe haal je wat in je hoofd? Servire, Utrecht, 1987.Google Scholar
 10. Russell, B., Geschiedenis van de Westerse filosofie. Servire, Utrecht, 2000.Google Scholar
 11. Visser, H., Zinloos bewustzijn. NRC, II september 1999.Google Scholar
 12. Vroon, P., Bewustzijn, hersenen en gedrag. Nelissen, Baarn, 1976.Google Scholar
 13. Wittgenstein, L., Filosofische onderzoekingen. Boom, Amsterdam, 1992.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • A. Bobbink
 • G. Fleuren
 • M. C. Janssen
 • R. Keukens

There are no affiliations available

Personalised recommendations