Advertisement

Methodisch-Agogisch Handelen

 • A. Bobbink
 • G. Fleuren
 • M. C. Janssen
 • R. Keukens

Abstract

Van meet af aan hebben de uitgangspunten van het methodisch handelen een belangrijke plaats in het vakgebied van de agogiek ingenomen. De titels van twee standaardwerken op dit terrein zijn in deze illustratief: The planning of change van Bennis c.s. (1962) en Sociale technologie en het instrumentele aspect van agogische actie van Van Beugen (1968). In beide werken komt het methodische oftewel het planmatige karakter van het agogisch handelen uitvoerig aan de orde.

Literatuur

 1. Bennis, T., The planning of change. Holt, Rinehart & Winston, London/New York, 1962.Google Scholar
 2. Beugen, M. van, Sociale technologie en het instrumentele aspect van agogische actie. Van Gorcum, Assen, 1968.Google Scholar
 3. Leenstra, M., Tijdschrift voor agologie, nr. 2, 1978.Google Scholar
 4. Bouwkamp, R., Agologisch werkboek, een inleiding in de sociale agologie. Nelissen, Bloemendaal, 1981.Google Scholar
 5. Gordon, M., Handleiding verpleegkundigediagnostiek. Reed Business. Amsterdam, 1999.Google Scholar
 6. Bakker, F. de, De beroepsinnovator in de verpleging. De Tijdstroom, Lochem, 1988.Google Scholar
 7. Zwanikken, G., Psychiatrie is mensenwerk. Bunge, Nijmegen, 1991.Google Scholar
 8. Keizers, G.P.J, Minnen, A van, en Hoogduin, C.A.L., Protocollaire behandelingen in deambulante geestelijke gezondheidszorg. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1999.Google Scholar
 9. Polanyi, M., Knowing and being. M. and Prosch, London, 1969.Google Scholar
 10. Eisner, H., Reengineering yourselfand your company. Pantheon, New York, 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • A. Bobbink
 • G. Fleuren
 • M. C. Janssen
 • R. Keukens

There are no affiliations available

Personalised recommendations