Advertisement

Agogiek, Een Begripsverheldering

  • A. Bobbink
  • G. Fleuren
  • M. C. Janssen
  • R. Keukens

Abstract

Brandweerman, prostituee, piloot en priester zijn beroepen waarvan iedereen zich een beeld kan vormen. Voor de agoog is deze brede bekendheid niet weggelegd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

  • A. Bobbink
  • G. Fleuren
  • M. C. Janssen
  • R. Keukens

There are no affiliations available

Personalised recommendations