Advertisement

Filosoferen

  • Frans Brinkman
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Samenvatting

Als iemand je vraagt waarom je hebt gedaan wat je deed‚ dan kan het gebeuren dat je geen antwoord hebt. ‘Waarom schoot je zó uit je slof?’ ‘Waardoor klapte je ineens dicht?’ ‘Ik voelde me… Ik weet het niet.’ De vraag naar de oorzaak van gedrag kan lastig zijn‚ een antwoord geven ook. Wellicht heb je werkelijk geen idee‚ ben je onzeker over de oorzaak‚ of ken je de achtergrond van jouw gedrag wel‚ maar word je verlegen bij een openlijke verklaring. Misschien vermoed je dat de waarheid vertellen jou of een ander schade zal berokkenen. Iedereen heeft ervaring met verdoezelen‚ verdraaien en liegen als het om de achtergronden van het eigen gedrag gaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Frans Brinkman

There are no affiliations available

Personalised recommendations