Advertisement

Deugdzaamheid aanleren

  • Frans Brinkman
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Samenvatting

De Griekse wijsgeer Socrates (470-399 v. Chr.) zou de relevantie van informatie die mensen uitwisselen willen bepalen door drie zeven te gebruiken: betreft de mededeling een waarheid, is de mededeling opbouwend (een goed) en is de mededeling noodzakelijk? Hij vraagt daarmee nogal wat. Ten eerste moet je nadenken of wat je wilt zeggen zoveel mogelijk waarheid bevat of dat je in geval van een vraag oprecht zoekt naar waarheid. Ten tweede moet je je bedenken of je mededeling niet alleen maar negativiteit bevat; anderen en jijzelf moeten er iets mee kunnen. Dan nog is Socrates niet tevreden, want ten derde moet je je afvragen of het niet beter is om te zwijgen. De drie zeven toegepast tijdens een avondje zappen zou het tv-scherm overwegend op zwart zetten?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Frans Brinkman

There are no affiliations available

Personalised recommendations