Advertisement

Zorgvormen en figuren

  • Frans Brinkman
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Samenvatting

De maatschappelijke context bepaalt de inhoud van hulpverlening, hetgeen waarop hulpverlening betrekking heeft. Je kunt daar niet omheen. Dat het bestaan en de vorm van de zorg- en welzijnssector tijd- en plaatsgebonden is, kun je eenvoudigweg opmaken uit het feit dat er ook vandaag de dag veel landen zijn waar de zorg- en welzijnssector zeer klein is of geheel anders georganiseerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

  • Frans Brinkman

There are no affiliations available

Personalised recommendations